Una tardor de descomptes

Promocion Oroño Talleres Auto 5A Euro Taller per a qualsevol operació de manteniment en el seu vehicle, li apliquem un descompte de un 20% sobre la má d´obra, i un 10% en els materials. Per treballs de carroseria i pintura un descompte desde un 20% a un 30% en la má d´obra

27/10/2015